FÖDD UR EN ÖNSKAN ATT BEVARA,
FÖRNYA OCH DELA VÅRT ARV

Med hantverk och kvalitet, traditioner och symbolik,
skapar vi bärbara minnen att ge vidare

Med fokus på hantverkskvalitet, skönhet och symbolik, erbjuder Arva Sweden moderna, handgjutna smycken i silver och guld. Etiska och estetiska värden kombineras med en berättelse med inneboende symboliska värden. Arva Sweden föddes ur en önskan att upprätthålla och dela med oss av delar av vårt kulturarv.

Arva betyder arv

Ordet ”arva” är en gammal form av arv, använt i uttrycket arvasilver, ärvt silver. Ärvda föremål, speciellt sådana av ädelmetall, ansågs äga magiska krafter eller till och med inrymma en del av släktingens ande. Inspirationen till designen kan också härledas från vårt arv. Den höga kvaliteten på hantverket hos Arvaprodukter, i kombination med bärarens historia, som exempelvis gåvotillfället, gör Arva Swedens smycken värdiga att föra vidare till kommande generationer som blivande arvegods.

Inspirationskällor

De huvudsakliga inspirationskällorna för Arva Swedens smycken utgörs av svensk folkkonst, svensk folktro och folkliga tradition. Den första kollektionen, Love carvings, är inspirerad av karvsnittsmönster funna på kärleksgåvor av trä.

Mangelbräde, häst

Mönster förskönar livet

Lusten att dekorera vår omgivning och göra vardagliga föremål vackra genom sniderier och målningar, vanligen med geometriska mönster eller motiv från naturen, är något vi delar med de flesta kulturer. Många av de vackraste föremålen är sådana som givits som kärlekstecken eller bröllopsgåva. Frierier innebar ofta handgjorda, användbara gåvor, som egensnidade linfästen (en löstagbar del av spinnrocken), klapp- och mangelträn för tvätt och mangling eller en vackert mönstrade ostformar. Många mönster är inspirerade av föremål gjorda på 1800-talet, men enstaka föremål har spårats ända tillbaka till 1400-talet. En viss utveckling av mönstren skedde dock genom åren, exempelvis kom stjärn- och rosettmönstren till senare än de enklare gemetriska mönstren. Variationer förekom också runt om i landet.

Bild av en mangelbräda från 1726

Ridning, inspiration

Magiskt tänkande och folktro

Under den romantiska eran från slutet av 1700-talet och under 1800-talet frodades magiskt tänkande, speciellt på landsbygden. Övertygelser och traditioner med gamla rötter och sociala värden existerade parallellt med olika religioner. Många av dem utvecklades som försök att förstå världen och förklara märkliga naturfenomen, medan en del trosuppfattningar och traditioner härrör från uppfostran av barnen till att bevara naturen och vara ödmjuka för sådant som inte kan förklaras. Våra nordiska grannländer delar liknande traditioner och folktro.

Båda inspirationskällorna är nationella skatter som är värda att dela med sig av.

Målningen Tuvstarr, Skutt och skogsrået av John Bauer, 1913
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0